כל הדפים

סטטוס תיקון משתמש  
2017-09-20 Technik-Treffen מאושר 1.4 Matthias Drobny לפני 1 שנה
2017-05-17 Technik-Treffen Ronneburg מאושר 1.3 (עריכה משנית) Matthias Drobny לפני 2 שנים
Routerempfehlungen מאושר 3.0 Eric לפני 11 ימים
Zusammenarbeiten מאושר 1.8 Matthias Drobny לפני 1 שנה
FrontPage מאושר 2.1 Jörg לפני 11 חודשים
Biete מאושר 1.4 (עריכה משנית) Jörg לפני 5 חודשים
2017-06-07 Freifunk-Treffen Gera מאושר 1.2 Matthias Drobny לפני 2 שנים
2016-11-16 Technik-Treffen Gera מאושר 1.2 Eric לפני 2 שנים
2016-03-17 Technik-Treffen Gera מאושר 1.2 Eric לפני 3 שנים
Konfiguration der Richtfunkstrecken מאושר 1.5 Matthias Drobny לפני 1 שנה
Monitoring מאושר 1.2 Matthias Drobny לפני 1 שנה
2015-11-05 Beratung bei der Stadt Gera מאושר 1.1 (עריכה משנית) Jörg לפני 3 שנים
batman-adv und alfred übersetzen (Debian) מאושר 1.6 (עריכה משנית) Eric לפני 1 שנה
2019-04-03 Freifunk-Treffen Gera מאושר 1.0 Eric לפני 4 חודשים
Definition מאושר 1.4 (עריכה משנית) Marcus לפני 3 שנים
Backbone-Standortnummern מאושר 2.2 Matthias Drobny לפני 1 שנה
Theater מאושר 2.0 (עריכה משנית) Jörg לפני 2 שנים
PtMP-Verbindungsdaten מאושר 3.0 Matthias Drobny לפני 1 חודש
2017-08-02 Freifunk-Treffen Gera מאושר 1.3 Lutz לפני 2 שנים
2018-07-04 Freifunk-Treffen Gera מאושר 1.5 Andreas Vogel לפני 1 שנה

Wiki-Navigation Wiki-Navigation